Blue Apple

Kapelu můžete bookovat prostřednictvím platformy Poopeek

BIO

Blue Apple je česká kapela, která propojuje instrumentální složku se zpěvem a pestrými rytmickými prvky. Organicky propojuje liché rytmy a beaty se zpěvnými melodiemi. 

Tvorba kapely se vyznačuje nespoutaností hranic a žánrů, což je dáno autorským přístupem většiny členů kapely a propojováním zdánlivě nepropojitelného. Jednotlivé skladby jsou protkány melodickými linkami, které odkazují k moravským kořenům, doplněné o groovy inspirované soulovou a jazzovou hudbou. 

Co kapelu spojuje, je „hanácké lédbek“. 

Blue Apple je těžké někam zařadit, ale nejpřesnější styl je asi modern jazz, kde hranice inspirace tvoří pouze kreativita a představivost jednotlivých hudebníků.

 

BIO EN version

Blue Apple is a Czech band that combines an instrumental component with vocals and varied rhythmic elements. It organically combines odd rhythms and beats with singing melodies. 

The band’s work is characterized by unbridled boundaries and genres, which is due to the authorial approach of most of the band members and connecting the seemingly incompatible. Individual songs are interwoven with melodic lines that refer to Moravian roots, complemented by grooves inspired by soul and jazz music. 

What unites the band is the „Hanácké lédbek“. 

Blue Apple is hard to classify, but the most accurate style is probably modern jazz, where the boundaries of inspiration are formed only by the creativity and imagination of individual musicians.

 Posledním úspěchem kapely je 3. místo v České soutěži Jazzfruit Mladí ladí jazz.  

Nástrojové obsazení: 
Vojtěch Švarc – basa
Tomáš Višinka – piáno
Jakub Indi Vávra – kytara
Roman Mlynář – bicí nástroje
Lubomír Pluskal – trubka
Kateřina Dostálová – zpěv

 

 

MUSIC AND VIDEO

CONCERTS

  • Blue Tiger Olomouc – Jam Session, 27.3. 2019, 19:00
  • Dolany – Pekárna Klub – koncert, 26.4. 2019, 20:00
  • Klid v Ruchu Olomouc – festival Ruch v Ruchu, 5.6. 2019, 18:00
  • Fabrika Svitavy – LIVE koncert, 26.6. 2019  
  • Pod Pálavou Olomouc – Wine meets Jazz, 24.7. 2020, 18:00
  • Letní kino Olomouc – koncert, 29.7. 2020, 19:30
  • Long Story Short – 21.7. 2021
  • Letní scéna před hotelem Flora Olomouc – 19:00   12.8. 2021

CONTACT

contact:

e-mail: modryjabko@gmail.com, jazzindi@gmail.com

phone: +420 608 853 174

Olomouc

 

Kapelu můžete bookovat prostřednictvím platformy Poopeek